Meldingsformulier

Heb je een gedraging/actie ervaren/vastgesteld als ongepast of (seksueel) grensoverschrijdend?
Wil je dit melden aan onze vetrouwenspersoon?
Vul alle nodige gegevens correct in en behandelen je melding met veel zorg en discretie.

Je kan ook contact opnemen met de GYMFED.